Privatlivspolitik

Jysk Vikarservice behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Ud over, at vi behandler personoplysninger i forbindelse med dig som kunde eller vikar via vores hjemmesider, sker der også registrering og sagsbehandling i Temponizer, som du sendes videre til via dit log in.

Formål / Baggrund

Herunder redegøres for de mest normale juridiske grundlag for, at Jysk Vikarservice behandler dine personoplysninger.

Vi kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i.

  • Stamdata, herunder navn, fødselsdagsdato, stillingsbetegnelse, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer
  • Uddannelses oplysninger, herunder relevante certifikater og efteruddannelse
  • Registrering af sygefravær, orlovsperioder og ferieafholdelse

Indsamling og behandling af persondata

Vi indsamler en række personoplysninger – primært almindelige persondata, men også følsomme oplysninger og CPR Nr. – som benyttes i forbindelse med udførelsen af de administrative handlinger og andre services, som Jysk Vikarservice udfører.

Vi sikre altid, at indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker med samtykke eller med anden klart hjemmelsgrundlag. Vi udarbejder forretningsgange og procedurer, som sikre, at denne politik implementeres i det praktiske arbejde i virksomheden, og at det løbende kontrolleres, at disse forretningsgange og denne politik overholdes. Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for udførelsen af vores arbejdsopgave. Vi sikre samtidig, at personoplysninger, som ikke længere er nødvendige for udførelsen af vores arbejdsopgave slettes.

Vi sikre, at adgangen til private personoplysninger er begrænset til de personer, som er nødt til at have adgang for at kunne udføre deres arbejde. Øvrige ansatte i Jysk Vikarservice har ikke adgang til private personoplysninger.

Vi sletter altid personoplysninger, fem år efter kontraktudløb. Vi gemmer oplysninger i fem år for at sikre, at der er muligt at besvare spørgsmål i forbindelse med bogføringsloven.

Tredjelande

Jysk Vikarservice overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS)

Data Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Sikkerhed på alt vores IT, er indbygget og altid aktivt. Det vil sige, at vi har de bedste forudsætninger for at beskytte alle vores data og dermed dine oplysninger. Vi har selvfølgelig Databehandler aftaler med Temponizer, og også sikret os deres behandling af dine oplysninger. Vores IT-sikkerhed dækker bl.a. kryptering af mail, Mal Ware beskyttelse, antivirus og vores netadgang.

Vi har som virksomhed pligt til at lave en risikovurdering på vores arbejdsprocesser. Efter vi har gjort dette, har vi vurderet hvilke konsekvenser dette har for dig som kunde/vikar. Ved gennemgang af disse processer, har vi skærpet sikkerheden for dig som kunde/vikar.

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogføringsloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Vi sletter altid personoplysninger, fem år efter kontraktudløb. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Rettigheder

I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række rettigheder.

  1. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
  2. Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
  3. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophøre, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

Overstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser der går forud for overståendende rettigheder.

Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi gemmer på netop dig, kan du besøge vores selvbetjeningsside, hvor du også kan anmode om at få dine oplysninger slettet samt tilbagekalde samtykker til en given behandling.

Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til overstående eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Henvendelse vedr. dine data:

Jysk Vikarservice A/S

Regnskabsafdelingen

Tlf. 76258942

Mail: regnskab@jvs.dk

Krav om databeskyttelsesansvarlig

Jysk Vikarservice har en databeskyttelsesansvarlig, som laver kontrol af, at alle processer og kontroller bliver udført. I bestræbelsen på at leve op til GDPR lovgivningen, har vi ydermere en databeskyttelsesrådgiver tilknyttet Jysk Vikarservice for hele tiden at kunne være ajourført, og efterleve de stillede krav i henhold til GDPR-lovgivning.

Indberetningskrav til datatilsynet/datasubject

Vi har pligt til at informere Datatilsynet, hvis vi har et databrud. Databrud kan være flere ting. Det kan være utilsigtet data der er blevet sendt til fejlmodtager, hacker angreb o.l. oplever vi dette, skal vi inden for 72 timer henvendes os til Datatilsynet, og i visse tilfælde den datasubject dette evt. måtte vedrøre. Michael Nielsen, som er Jysk Vikarservices Databeskyttelsesrådgiver, er også behjælpelig i disse tilfælde og vil blive underrettet om disse tilfælde.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side.

Senest ændret d. 13.02.2019

Jysk Vikarservice anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Disse informationer deles med tredjepart. Når du fortsætter brugen af jvs.dk eller klikker "OK" samtykker du til Jysk Vikarservices privatlivspolitik.
Ok