gdpr

Samtykkeerklæring

 

Denne samtykkeerklæring vedrører samtykke til virksomhedens behandling af mine oplysninger som nævnt herunder.

 

Jeg giver hermed samtykke til, at Jysk Vikarservice må:

Opbevarer mine personlige oplysninger som cpr. Nr., konto oplysninger, mailadresse, fagforening samt øvrige oplysninger jeg selv har indtastet ved oprettelse som vikar.

Opbevarer min straffeattest, hvis jeg vedhæfter denne. Formålet er, at virksomheden kan vurdere, om straffeattesten er forenelig med kravene til stillingen som vikar. Virksomheden må opbevare en kopi af straffeattesten på min personalesag.

Bruge mit portrætfoto hvis jeg har vedhæftet dette. Formålet er, at Jysk Vikarservice’ kunder kan se at alle vikar er mødt eller gået, samt at det er den korrekte vikar der er mødt ind. Jysk Vikarservice’ kunder kan se dit billede og navn ved tilsendt bekræftelse, samt i databasen i forhold til kontaktoplysninger og arbejdsområder. Formålet er, at Jysk Vikarservice’ kunder og samarbejdspartnere kan sætte ansigt på medarbejdere, som de har kontakt med.

 

Alle mine oplysninger hos Jysk Vikarservice skal slettes i overensstemmelse med virksomhedens slettepolitik.

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke, uden at det får ansættelsesretlige konsekvenser.

Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved fremsendelse af e-mail til: regnskab@jvs.dk